Što su dentalni implantati?

Što su dentalni implantati?

Dentalni implantati su titanski vijci koji se ugrađuju u zdravu čeljusnu kost. Zamjenjuju izgubljene korijene zuba te na taj način čine stabilnu bazu za protetski rad kojim nadomještamo zube.

Razlikuju se po svojim dimenzijama, obliku, različito tretiranoj površini, kontaktu s nadogradnjama za protetski rad te proizvođačima.

Doktor stomatologije po svojem iskustvu odabire implatatni sustav koji smatra najprikladnijim za svoj rad. Kandidati su svi pacijenti kod kojih postoji dovoljna širina i dužina lokalne kosti na smještaj samog implantata, a utvrđuje se trodimenzionalnim CT snimkom čeljusti. Kod pacijenata s otežanim cijeljenjem rana, dijabetičarima, pacijentima oboljelima od sistemskih infekcija, implantološka terapija je otežana zbog dužeg i težeg cijeljenja rana i sraštavanja kosti i implantata. Ista se terapija primjenjuje ukoliko je primarna bolest kontrolirana.

Svi rizični pacijenti moraju priložiti medicinsku dokumentaciju primarne bolesti.